CEO Denko: Dù khó khăn, chúng tôi chưa để ai phải nghỉ việc - VietNamNet