Doanh nghiệp Việt xoay xở vào chuỗi sản xuất các tập đoàn đa quốc gia - VietNamNet