Kỳ vọng doanh nghiệp dệt may bắt tay nhau hình thành chuỗi - VietNamNet