KYOYO Việt Nam trên chặng đường trở thành “ông lớn” trong ngành công nghiệp hỗ trợ. - VietNamNet