Samsung Việt Nam sát cánh cùng doanh nghiệp Bắc Ninh cải tiến sản xuất - VietNamNet