Sắp diễn ra Hội thảo kết nối doanh nghiệp công nghiệp Ô tô, Điện tử, Cơ khí 2020 - VietNamNet