Trăn trở của vị giám đốc khi làm việc với Samsung, Canon - VietNamNet