Vimexpo 2020: 500 phiên kết nối giữa các doanh nghiệp CNHT và các Tập đoàn lớn - VietNamNet