Công nghệ dệt nhuộm Việt Nam chậm hơn các nước trong khu vực từ 15-20 năm - VietNamNet