Xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 7 tháng đầu năm giảm mạnh - VietNamNet