Khởi công xây dựng Nhà máy Cơ khí chính xác Duy Khanh - VietNamNet