Xây dựng thêm nhà máy sản xuất phụ tùng thang máy đáp ứng nhu cầu nội địa - VietNamNet