Hội thảo khoa học Phát triển bền vững nghề yến sào VN

Đây là chủ đề chính của Hội thảo khoa học được diễn ra vào sáng 9/6, tại Nha Trang, Khánh Hòa. Hội thảo đã thu hút rất đông các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu về chim yến trên cả nước.

 

(Theo ktv.org.vn)

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN