Chuẩn bị di dời một phần chợ đêm Đồng Xuân - VietNamNet