Clip công nhân ăn trộm 100 smartphone Samsung 1,5 tỷ - VietNamNet