Đại gia miền Tây phá sản, nhân viên ngân hàng gặp hạn - VietNamNet