7 năm tới, du lịch Việt Nam mới đạt 30 triệu khách quốc tế như Thái Lan - VietNamNet