900 tỷ chống ngập 3,5 km đường: Sở Giao thông TP Hồ Chí Minh giải trình