Bán tháo, cắt lỗ sốc 1 tỷ mùa dịch: Cẩn thẩn sập bẫy cò môi giới!