Bỏ 50 triệu cải tạo vườn chuối thành khu sinh thái trong mơ - VietNamNet