Campuchia làm ô tô điện 100 triệu, Việt Nam đang ở đâu?