Cần 30.000 tỷ giải quyết hạn mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long