Cục Quản lý nhà: Condotel là căn hộ du lịch, không phải nhà ở