Dân Việt tiêu dùng nhanh, đại gia thực phẩm tranh chiếm thị phần