Đăng cai đua F1: Hà Nội vượt mặt Trung Quốc, Thái Lan