Dịch bệnh corona: Lái xe đưa hàng sang Trung Quốc, quay về bị cách ly 14 ngày