Doanh nghiệp Việt làm ăn ra sao khi về tay người Thái?