Đời không như mơ, khởi nghiệp khách sạn suýt mất nhà