Đột phá 2020, doanh nghiệp tư nhân khó không nản, vướng không dừng