Huỷ vay 10 tỷ USD của Trung Quốc, Tổng thống Tanzania thoát khỏi 'bẫy mật chết người'