Không thể cầm cự thêm, nhiều chủ rao bán khách sạn