Làm nhà máy 38 nghìn tỷ, PVN muốn bán điện giá cao cho EVN