Một năm 7 lần sự cố, dự án dùng nhà thầu Trung Quốc ngập thua lỗ