Mua nhà 2 giá ở Hà Nội, khách hàng gặp nhiều rủi ro