'Nếu không đổi mới, Việt Nam sẽ thua Lào, Campuchia'