Ngừng gói 30.000 tỷ, hàng trăm dự án nhà ở xã hội ngắc ngoải