Nhà tự ráp giá chưa tới 500 triệu đang bán trên Amazon