Nhiều dự án BOT sụt giảm doanh thu do Covid-19, Bộ GTVT kiến nghị tăng phí đường bộ