Siêu uỷ ban, Quyền lực 100 tỷ USD quy về 1 mối: Không lặp lại 'vết xe đổ' Vinashin