Sơ mi gần 150 nghìn: Đại gia ngoại chiếm lĩnh thị trường