Startup được đầu tư 1,4 tỷ đồng sau 6 lần thất bại