Thu tiền từ du khách, Việt Nam kém xa các nước - VietNamNet