Trưởng Ban Kinh tế TƯ nêu 2 vấn đề để Cần Thơ là trung tâm động lực ĐBSCL - VietNamNet