Vụ đấu giá đất vàng ở Đà Nẵng: Kiểm toán không yêu cầu hủy đấu giá