Doanh nhân 30 tuổi làm quan chức Bộ Công thương - VietNamNet