Lòng vòng mua bán 1.400 tỷ, nhà Bùi Thành Nhơn có 1,3 tỷ USD - VietNamNet