Vụ Út trọc, chỉ 1 bút phê chủ tịch tỉnh gây thiệt hại tiền tỷ