Khánh thành khách sạn 5 sao đầu tiên tại Vĩnh Phúc