Khó khăn ngân sách và những công trình nghìn tỷ - VietNamNet