Ngân hàng thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt - VietNamNet